Behandlingsindikationer

ESWT kan med fordel benyttes som behandlingsalternativ til en variation af muskuloskeletale lidelser –specielt involverende de større senetilhæftninger til knogle.

Terapien kan generelt overvejes benyttet, når følgende kriterier er mødt:

  • når patienten har en diagnose, der er betragtet som værende modtagelig overfor ESWT
  • når patienten ikke har responderet på mere simple behandlingstiltag
  • når mere invasive behandlinger er alternativet
  • når patienten fuldt ud forstår og samtykker i proceduren
  • når der ikke forefindes nogen kendte kontraindikationer

 

Se nærmere beskrivelse af indikationer og kontraindikationer her