Chokbølgeterapi, også kaldet ESWT

Chockbølgeterapi er stadig forholdsvist nyt behandlingsinitiativ i Danmark, på trods af at det gennem de seneste mere end 15 år gradvist er blevet meget udbredt i specielt det centrale Europa samt USA, som et attraktivt, non-invasivt behandlingsalternativ til primært en række kroniske, smertetilstande i det musculoskeletale system, der hidtil har været svære at behandle.

Bogstaverne ESWT står for Extra-corporeal Shock Wave Terapi. En chokbølge er en intens, meget kortvarig energibølge, der bevæger sig hurtigere end lyden.
Ordet ’extra-corporal’ betyder ’udenfor kroppen’, og refererer til at kilden til generering af chokbølgen er placeret udenfor kroppen.
Teknologien har i mere end et kvart århundrede været brugt i behandlingen af nyresten, som et meget effektivt alternativ til kirurgiske indgreb. I denne behandling bruges disse akustiske chokbølger, i en mere kraftfuld form, til at nedbryde nyrestenene, der så efterfølgende udskilles fra kroppen via kroppens egne naturlige udskilningsprocesser.
Igennem erfaringerne fra nyrestensbehandlingen blev det tydeligt, at mange mennesker, der gennemgik behandlingen oplevede andre smerteproblematikker og funktionsnedsættelser forsvinde, som en positiv bivirkning af behandlingen. Dette faktum igangsatte forskning mhp at udrede helingseffekten af chokbølger på andre typer væv.

Der er de seneste 20 år gradvist kommet mere værdifuld dokumentation for, at brugen af chokbølger, nu og i fremtiden har en fremtrædende plads i behandlingspaletten i forbindelse med muskuloskeletale lidelser.

Typer af chokbølgeteknologi

De forskellige typer af chokbølgemaskiner, der findes på markedet idag baseres på en af 4 basis chokbølgeudledningsteknologier

-Teknologi bygget på electromagnetisk chokbølgeudledning (Aries/AR2)

-Elektrohydraulisk chokbølgeudledning

-Piezoelektrisk chockbølgeudledning

-Radial trykbølgeudledning også kaldet RSWT (radial shockwave therapy), der faktisk udleder en trykbølge og som sådan ikke er en egentlig chokbølgeteknologi.

De tre første typer udleder alle såkaldte ’ægte’ chokbølger, der producerer en puls, der bevæger sig hurtigere end lyden, og dermed skaber en chokbølge. Disse teknologier differentierer sig bl.a ved den måde de producerer chokbølgen på, deres evne til at kontrollere og fokusere den, ved hvor dybt de kan penetrere vævet og hvordan og hvor jævnt de distribuerer energien.
Den fjerde type, radial shockbølge, eller rettere trykbølge, skiller sig ud fra de andre typer på flere punkter. For at en chokbølge kan defineres som sådan, må energien bevæge sig hurtigere end lydens hastighed i vand (1500 m/sekund), da det er ved denne hastighed, at ’chokket’ dannes, når energipulsen bryder lydmuren.
Til sammenligning bevæger de radiale trykbølger sig med ca 10 m/sekund, og bryder ikke lydmuren, hvorfor en egentlig chokbølge ikke dannes.

Selve profilen på chokbølger og trykbølger er derudover meget forskellige. Chokbølger (ESWT) er meget hurtige og meget intense og trykbølgerne (RSWT) er langsommere, mindre intense, forlængede og med en fladere profil.

 

 

 

 

 

 

ESWT                                                                   RSWT

 

Der kan herske en del forvirring, når talen falder på chokbølgemaskiner, da behandling med trykbølge-behandling ofte fejlagtigt kaldes chokbølge/shockwavebehandling.

De forskellige fokustyper og energidistribution:

Radierende/ikke-fokuseret, smart fokusering og klassisk fokuseret (se nedenfor):

 

 

 

 

 

Den radierende type afleverer energien på hudoverfladen, hvorfra den gradvist aftager i kraft. Den spreder sig hurtigt i vævet, og kan derfor bruges til at behandle større områder. Relativ lav energi peak power og penetreringsdybden er max 3-4 cm alt efter vævskonsistens og vævsgennemtrængelighed.

Den klassisk fokuserede type afleverer den største del af den producerede energi i et meget lille behandlingszone i vævet, og det er derfor af allerstørste vigtighed at behandlingen er præcis. Giver mulighed for dybere penetreringevne og levering af et højt energiniveau til behandlingszonen. Denne metode bliver benyttet til nyrestensknusning/lithotripsi, og lagde grunden til brug af chokbølgeterapi indenfor ortopædien.

Smart fokusering ( Aries) er en innovation fra Dornier MedTech, der blev lancheret i 2009, som en nyudvikling i forhold til deres eksisterende fokuserede teknologi til ortopædisk brug (EPOS). Smart fokus er designet til at distribuere energien i et knap så kraftigt fokuseret område, i en smal energi-/stimmuleringskanal, med mulighed for høj peak power i kombination med fleksibel penetreringsdybde fra 0-7 cm, hvilket giver mulighed for at behandle en bred vifte af tilstande, overfladiske som dybereliggende.

Jeg har meget positive erfaringer med brugen af Aries og ser frem til at benytte udstyret til at optimere spillernes fysiske præstationer under U/21 EM slutrunden i Danmark til sommer.Fysioterapeut Nicolai Jørgensen

DBU U21 Landshold

Vi har særdeles gode erfaringer med Aries, som vi benytter til behandling af en lang række problematikker. Aries er et effektivt redskab til optimering af den fysiske performance i Det Danske Forsvar i ind- og udland. Efter min erfaring er Aries, uden sammenligning, det mest brugervenlige og effektive produkt indenfor chokbølgeterapi.

Ledende fysioterapeut Kenneth Hilt

Det Danske Forsvar

Vi er glade for at benytte denne nye behandlingsform på vore dansere. Behandlingen kan blive meget specifik og effekten meget målbar. Vi har haft glæde af at anvende Aries til især tendinopati, shinsplints, hælsporer samt dyb muskelømhed". Aries kan benyttes til en meget bred variation af indikationer og hjælper vores dansere til at kunne præsterer på topniveau dag efter dag.

Fysioterapeuterne

Kongelige Danske Ballet